Cennik

Bezpłatna pomoc przy zakładaniu firm !

Ceny naszych usług ustalane są na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem:

  • Karta podatkowa od 50,00 zł
  • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów od 150,00 zł miesięcznie
  • Księgi handlowe od 500,00 zł w zależności od ilości dokumentów i złożoności firmy
  • Kadry i płace od 60,00 zł od osoby miesięcznie
  • Kadry od 30,00 zł od osoby
  • Płace od 30,00 zł od osoby w zależności od złożoności systemu wynagrodzeń

Archiwizacja dokumentów:

  • 30,00 zł miesięcznie za 1 segregator
  • 10,00 zł wyszukanie ze składu jednostki archiwalnej (np. pojedynczego dokumentu)
  • 2,00 zł przesłanie 1 strony dokumentu drogą elektroniczną (e-mail, fax) w trybie express - do 4 godzin od zgłoszenia
  • 1,00 zł przesłanie 1 strony dokumentu drogą elektroniczną (e-mail, fax) w trybie standard - następnego dnia roboczego po zgłoszeniu żądania.

Podane powyżej ceny są cenami netto, do których doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23 %.