Historia

Biuro Rachunkowe Agnieszka Lizińska (zd. Antoniak) zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców (obecnie CEIDG) 18.12.2003 r. i wyodrębniło się z zasobów Firmy Audytorskiej STORNO Biegłego Rewidenta – Audytora Bogumiły Antoniak, która na rynku przedsiębiorców funkcjonuje od 1990 r.

Kadra firmy to zespół osób z różnym stażem pracy i spektakularnym przekrojem wiedzy księgowej
i możliwościami rozwojowymi.

Pracują u nas główne księgowe ze znanym na rynku pomorskich firm – w systemie zadaniowym,
jak i pracownicy młodsi stażem z wykształceniem ekonomicznym i rachunkowym, których cenimy
za propozycje innowacji w firmie i jej rozwój poprzez stosowanie najnowszych technik multimedialnych.

Owocem współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku, Uniwersytetem Gdańskim,
jak i firmami consultingowymi jest rzesza stażystów i praktykantów, którzy zdobywali doświadczenia zawodowe w naszym biurze.

Część z nich zasiliła kadry urzędników instytucji samorządowych naszego województwa.

Nie jesteśmy obojętni na cierpienia, choroby i niedostatek ludzi, a przede wszystkim dzieci z całego świata. Systematycznie wspieramy organizacje pomocy innym.

Trafiając do naszej firmy zastaną Państwo obsługę kompleksową w zakresie ekonomiczno–finansowym i podatkowym.

Żywimy nadzieję, że wysoka kultura osobista załogi doskonale wpłynie na standard obsługi
a długoletnie doświadczenie będzie gwarancją jej jakości.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Lizińska